• 100 bisera 300x90

 • 100 bisera 300x90

Home / Kalendar imena / Zenska imena / Ženska imena

Ženska imena

 • Agata
  grc. agathe dobra, cestita

  Alemka Alenka Alisa
  tur. alem dragi kamen, izvor

  Alka
  grc. alke jakost, sila

  Alma
  lat. alma plodna, hraniteljica

  Amalija
  njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, amal rad, djelo

  Ana Anci Ancica Nera Anesa Aneta Nesa Ani Anja Nuša Jana Nana
  lat. Anna grc. Hanna heb. Hanna(h) milost

  Anamarija
  složenica od Ana i Marija

  Anastazija Ana Anica Anka Asija Asja Naja Nana Natka Stana Staša Tasa
  grc. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Andela Ana Anci Ancica Anka Anda Andelika Andelina Ðina Nuša Anja Ela Eli Ješa
  grc. angelos glasnik, vjesnik

   

  Andrea Andreja Ana Ancica Anka Andina Dea Dejica
  grc. andreas koji je hrabar

  Andrijana Ada Adina Andi Andrina Anja Adriana
  grc andreios hrabar, muževan

 • Antonija Anci Anta Antea Tina Toncica Tonka Nina Ita Tonija
  lat. antonius naziv latinskog plemena

  Barbara Bara Barica Ina Inka Rina
  grc. tuda, inozemna

  Beata
  lat. beata blažena, sretna

  Bela
  mad. skracenica za Belimir, Belislav, u osnovi pridjev bijel-a

  Biserka
  ar. bisr, busr – biser

  Božena Božica
  iz korijena Božj-a

  Branimira Branka Brankica Micika Mika Mikana Mila Milica Milka Mima Mira Mirka Rajna
  imperativ brani, braniti i mir

  Brigita
  njem. brigitte ona koja je snažna

  Dagmar Dada Mare Marica
  njem. dagomar slavan dan

  Dalibora Borka Borna Dada darka Daliborka
  ceš. dalibor koji se (na)daleko bori

  Danijela Danka Nuša Ela Jela Jelica Lela Nela
  grc. danijel od heb. Dani’el Bog je (moj) sudac

 • Darija
  lat. darius od grc. dareios držeci bogatstvo

  Darina Darinka Dada Danica Dara Ina Inka
  od imenice dar

  Divna Ina Inka Vinka
  lat. divina – božanska, biožanstvena

  Donata Dona Donka Natka
  lat. donata – darovana

  Dora
  grc. doron – dar

  Doroteja Dora Dorana Dorica Teja
  grc. dorotea ona koja je Božji dar

  Dragica Draga
  od pridjeva Božji dar

  Dubravka
  od imenice dubrava

  Dunja
  grc. kydonia – dunja

  Ðurda
  grc. georgios – onaj koji obraduje zemlju

  Edita
  eng. Edith – sretna u ratu

 • Elena Ela Elka Lena
  od Helena

  Ema
  njem. Emma skracenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatan

  Ena
  izvedenica od Enija

  Erika
  prema muškom imenu Erik, njem. Erich slavan vladar

  Eva Evelin
  lat. Eva od heb. Hawwa(h) – živo bice

  Gabrijela Ela Jela Lela
  heb. gabri’el – božji covjek

  Goranka
  od Gorana imenica muškog roda gora, šuma, planina

  Gordana
  grc. gordianos – gordijski

  Grozdana
  od imenice grozd

  Helena
  grc. sjaj, blistavost

  Hrvojka
  izvedenica od Hrvat

 • Ira
  heb. pozorna, oprezna, budna

  Irena
  grc. eirene – mir

  Irma
  njem. skracenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi velik, sveobuhvatan

  Iva
  biljka iva

  Ivana Ivancica Ivanka Kika Ina Inka Inga Inge Inja Ita Iva Ivica Ivna Nana Vana
  grc. Iochannes, heb. Johnan – Bog je milostiv

  Jadranka
  lat. adrianus, hadrianus adrijski, hadrijski izvedenica od Adria – grad u sjevernoj Italiji

  Jaga Jagica
  skracenica od Agata

  Jasmina Ina Jasna Mina Nina
  od perz. yasemin – jasmin

  Josipa
  heb. Josef – Bog je povecao

  Karmela
  lat. carmelus, heb. Karmel – naziv brda u Palestini

  Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
  grc. alkaterina – ona koja je cista

 • Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
  grc. alkaterina – ona koja je cista

  Kristina
  grc. Christine- Kristova

  Leda
  grc. Lede – jako lijepa žena

  Leonida Lea Leona
  grc. leondidas lavlji izgled

  Lidija
  grc. Lydia – pokrajina u Maloj Aziji

  Ljiljana
  lat. lilium – ljiljan

  Ljubica
  imenica ljubica

  Lovorka Laura Lara Lola
  lat. laurus lovor, vijenac

  Lucija
  lat. ona koja svijetli

  Magdalena Alenka Lela Lena Magda Maja Maša Manda
  grc. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji

  Maja
  lat. Maia božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji

 • Marija Maja Majda Mara Mare Marena Marica Marta Maša Mica Mina Rija
  grc. koja je kao koplje

  Marijana Jana Janica Janka Maca Maja Rina
  složenica od Marija i Ana

  Marina Ina Maja Mara Maša Mika Mina
  lat. morska

  Marta Maja Mara Marica Maša
  grc. martha gospodarica, gospoda

  Martina Maja Mara Nina Tina
  lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata

  Miranda
  lat. divna, cudnovata

  Mirna
  pridjev mirna

  Monika
  grc. monake – redovnica

  Nada
  imenica nada

  Nadalina Nataša Natalija
  lat. natalina prema natalinus – rodan, koji se odnosi na rodenje

  Nedjeljka Neda Nela Nena
  od imenice nedjelja

 • Nevena Nela Neli Nena Neva Nevenka
  biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti

  Nora
  skracenica od Eleonora – norma, pravilo, mjerilo

  Paula Paulina Pava Pave Pavica Inka Ina
  lat. paullinus malen-a

  Petra
  grc. petros kamen, hrid

  Renata
  lat. koja je ponovno rodena

  Romana
  lat. rimljanka

  Rosana
  složenica od rosa – ruža i Ana

  Ruža Ružica
  imenica ruža

  Sanja
  od korijena sanjati

  Silvija
  lat. šuma, gora

  Slavica
  od imenice slava

 • Tereza
  grc. therasia naziv dvaju otoka

  Tomislava
  od starog imperativa tomi, tomiti – muciti, zlostavljati i imenice slava

  Valentina
  lat. ona koja je zdrava

  Valerija Vali Valera Vala Rija
  lat. ona koja je jaka

  Vedrana
  od korijena vedriti

  Velimira Mila Milka Mima Mina Mira Mirka Vela Velana Velina Vera Verica
  od pridjeva veli, tj. velik i mir

  Veronika
  grc./mak. ona koja je nositeljica pobjede

  Vesna
  staroslavenska božica proljeca

  Vladimira
  od starog imperativa vladi, vlasti, vladati i mir

  Zdenka
  od trpnog pridjeva zden, zdeti – ciniti, raditi

  Zdeslava
  prema Zdeslav, praslavenski onaj koji je željan slave, nadobudan

 • Zlata Zlatica Zlatka
  od imenice zlato

 • About Sretno Dijete

  http://1.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=75
  Scroll To Top