• Section 2 - Artist PRO

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Jutjuberica

  Nedavno sam snimila svoj prvi video! Natjerala me muka - nemam pošteni šestar ni ravnalo u razredu, a učimo crtati trokute! Cijeli dvanaesti mjesec sam se mučila, šestar mi se 100x raspao pred djecom, ispao, ne snalazim se s tim velikim drvenim trokutima na ploči. Muka živa...Pa sam se dosjetila jadu i odlučila smimiti sve procedure. Sara me snimala. Morali smo nekoliko puta ispočetka jer je u ključnim trenucima zakašljala. Semi je oduševljen samom tom idejom! Kaže: Mama,imaš potencijal za jutjubera!!!!! Mijenjam karijeru!

  Sva ushićena i ponosna krenula u školu. Večer prije na fejsu sam se dakako pohvalila svojim podvigom (kad već nisam skuhanim ručkom ili adventskim vjenčićem), pa su mi već ujutro prije nastave neke kolegice i kolege namigivali i zvali me jutjubericom. Nakon prvog sata kolegica me sramežljivo i potiho pita: Je l' jesi? Ja kažem: Nisam, sad imam matematiku. Dva sata! Valjda ce mi biti dosta.

  I tako ja svoje "videove" - kako to djeca dekliniraju - poslala sebi na mejl, pa planirala s mejla skinuti na komp, a s kompa na projektor i u trenutku kad sam sve trebala "upogoniti" nisam se mogla sjetiti svoje lozinke. Pa sam pokusav

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • View: View Kalendar Imena

  Section 2 - Artist PRO
  Jutjuberica
  View: View Kalendar Imena
  TEST KALENDAR
  test
  Plavi bor - znanstveno-kreativne radionice za djecu
  Razgovor: Što je Jumping Clay i kako potiče kreativnost kod djece?
  FIDGET SPINNER: Je li koristan djeci s poremećajima pažnje i kako ga koristiti?
  Smije li djetetu biti dosadno?
  Na radionicama Fokus pokus postaju fizika i kemija uživancija
  Andel – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Andelin – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Anđelo – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Andrej grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andi grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andro grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andras grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andrija – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Ado od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Ado – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • TEST KALENDAR

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • test  Ado – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Ada grč. andreios hrabar, muževan
  Adina grč. andreios hrabar, muževan
  Ado od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Adriana grč. andreios hrabar, muževan
  Agata grč. agathe dobra, cestita
  Alemka tur. alem dragi kamen, izvor
  Alenka grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Alenka tur. alem dragi kamen, izvor
  Alisa tur. alem dragi kamen, izvor
  Alka grč. alke jakost, sila
  Alma lat. alma plodna, hraniteljica
  Amalija njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, amal rad, djelo
  Ana grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Ana grč. andreas koji je hrabar
  Ana grč. angelos glasnik, vjesnik
  Ana lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Anamarija složenica od Ana i Marija
  Anastazija grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Anči grč. andreios hrabar, muževan
  Anči grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anči lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Anči lat. antonius naziv latinskog plemena
  Ančica grč. andreas koji je hrabar
  Ančica grč. angelos glasnik, vjesnik
  Ančica lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Ančina grč. andreas koji je hrabar
  Andel – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Andelin – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Andelko – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Andi grč. andreas – onaj koji je hrabar
  AndI – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andras grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andrea grč. andreas koji je hrabar
  Andreaa – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andrej grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andreja grč. andreas koji je hrabar
  Andrija – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andrijana grč. andreios hrabar, muževan
  Andrina grč. andreios hrabar, muževan
  Andro grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Andro – grč. andreas – onaj koji je hrabar
  Anđa grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anđela grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anđelika grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anđelina grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anđelo – grc. angelos – glasnik, vjesnik
  Aneša lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Aneta lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Ani lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Anica grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Anja grč. andreios hrabar, muževan
  Anja grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anja lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Anka grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Anka grč. andreas koji je hrabar
  Anka grč. angelos glasnik, vjesnik
  Anko lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Anta lat. antonius naziv latinskog plemena
  Ante lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Antea lat. antonius naziv latinskog plemena
  Antek lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Antonija lat. antonius naziv latinskog plemena
  Antonin lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Antonio lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Antun lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Asija grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Asja grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Bara grč. tuđa, inozemna
  Barbara grč. tuđa, inozemna
  Barica grč. tuđa, inozemna
  Beata lat. beata blažena, sretna
  Bela mad. skracenica za Belimir, Belislav, u osnovi pridjev bijel-a
  Bela mađ. u osnovi pridjel bijel i mir
  Beli mađ. u osnovi pridjel bijel i mir
  Belimir mađ. u osnovi pridjel bijel i mir
  Berti njem. Hrudophert – koji je svijetao u slavi
  Biserka ar. bisr, busr - biser
  Boris skracnica od Borislav, aorist bori, boriti se i slav-a
  Borka češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Borko od pridjeva boriti se
  Borna od korijena boriti se
  Borna češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Božena Božica iz korijena Božja
  Božidar složenica od božji dar
  Branimir od imperativa brani, braniti i mir
  Branimira imperativ brani, braniti i mir
  Branka imperativ brani, braniti i mir
  Brankica imperativ brani, braniti i mir
  Brigita njem. brigitte ona koja je snažna
  Bruno njem. od braun – smeđ
  Caslav od korijena starog glagola cajati – cekati i slava
  Dada češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Dada njem. dagomar slavan dan
  Dada od imenice dar
  Dado od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Dado stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  Dagmar njem. dagomar slavan dan
  Dalibora češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Daliborka češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Damil od korijena dati i pridjeva mil – mio
  Damir od korijena dati i mir
  Danica od imenice dar
  Danijel heb. Danie – Bog je moj sudac
  Danijela grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Danka grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Dara od imenice dar
  Darija lat. darius od grč. dareios držeći bogatstvo
  Darina od imenice dar
  Darinka od imenice dar
  Dario grc. dareios – držeci bogatstvo
  Darka češ. dalibor koji se (na)daleko bori
  Darkec stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  Darko od imenice dar
  Darko stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  David heb. Dawidh – ljubljen, prijatelj
  Davor stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  Davorin stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  Dea grč. andreas koji je hrabar
  Dejica grč. andreas koji je hrabar
  Dimo od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Dinko od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Divna lat. divina - božanska, božanstvena
  Domagoj od starog lokativa doma, dom i goj-mir, uzgajanje
  Dona lat. donata - darovana
  Donat lat. donatus – darovan
  Donata lat. donata - darovana
  Donka lat. donata - darovana
  Dora grč. doron - dar
  Dora grč. dorotea ona koja je Božji dar
  Dorana grč. dorotea ona koja je Božji dar
  Dorica grč. dorotea ona koja je Božji dar
  Doroteja grč. dorotea ona koja je Božji dar
  Draga od pridjeva Božji dar
  Dragica od pridjeva Božji dar
  Dražen od pridjeva drag+jen
  Držimir od imperativa drži, držati i mir
  Držislav od imperativa drži, držati i slava
  Dubravka od imenice dubrava
  Dubravko od imenice dubrava
  Dujam lat. dominus izvedenica od dominus – gospodar, gospodin
  Duje lat. dominus izvedenica od dominus – gospodar, gospodin
  Dujo lat. dominus izvedenica od dominus – gospodar, gospodin
  Dunja grč. kydonia - dunja
  Đina grč. angelos glasnik, vjesnik
  Đurđa grč. georgios - onaj koji obrađuje zemlju
  Edita eng. Edith - sretna u ratu
  Ela grč. angelos glasnik, vjesnik
  Ela grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Ela heb. gabrijel - božji čovjek
  Ela od Helena
  Elena od Helena
  Eli grč. angelos glasnik, vjesnik
  Elka od Helena
  Ema njem. Emma skračenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatan
  Emil lat. aemilus – koji je oponašatelj
  Emilij lat. aemilus – koji je oponašatelj
  Emilijan lat. aemilus – koji je oponašatelj
  Ena izvedenica od Enija
  Erik njem. Erich – slavan vladar
  Erika prema muškom imenu Erik, njem. Erich slavan vladar
  Eva lat. Eva od heb. Hawwa(h) - Živo biće
  Evelin lat. Eva od heb. Hawwa(h) - Živo biće
  Fabijan rim. pleme Fabianus
  Filip grc. Phillippos – onaj koji je prijatelj konja
  Franjo izvedenica od Francesko, Franc – slobodan
  Gabrijela heb. gabrijel - božji čovjek
  Gaj lat. gaius – sladak
  Gašpar perz. Gasper – nadziratelj, riznicar
  Goran od imenice gora, šuma
  Goranka od Gorana imenica muškog roda gora, šuma, planina
  Gordan od gordijan, grc. Gordianos – gordijski
  Gordana grč. gordianos - gordijski
  Gradimir od imperativa gradi, graditi i mir
  Grga grč. Gregorios – koji je oprezan
  Grgo grč. Gregorios – koji je oprezan
  Grgur grč. Gregorios – koji je oprezan
  Grozdana od imenice grozd
  Gvozden pridjev gvozden – željezan
  Helena grč. sjaj, blistavost
  Hrvatko Hrvat
  Hrvoj Hrvat
  Hrvoje Hrvat
  Hrvojka izvedenica od Hrvat
  Icek grč. Elias od heb. Aliyya(h) – (moj) Bog je Jahve
  Ico grč. Elias od heb. Aliyya(h) – (moj) Bog je Jahve
  Ico grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Igor rus. Igor od nord. Ivar, Ingwar – koji je branitelj mora
  Ilija grč. Elias od heb. Aliyya(h) – (moj) Bog je Jahve
  Ilko grč. Elias od heb. Aliyya(h) – (moj) Bog je Jahve
  Ina grč. alkaterina - ona koja je čista
  Ina grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ina grč. tuđa, inozemna
  Ina lat. divina - božanska, božanstvena
  Ina lat. Morska
  Ina lat. paullinus malen-a
  Ina od imenice dar
  Ina od perz. yasemin - jasmin
  Inga grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Inge grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Inja grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Inka grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Inka grč. tuđa, inozemna
  Inka lat. divina - božanska, božanstvena
  Inka lat. paullinus malen-a
  Inka od imenice dar
  Ino grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Ira heb. pozorna, oprezna, budna
  Irena grč. eirene - mir
  Irma njem. skračenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi velik, sveobuhvatan
  Ita grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ita lat. antonius naziv latinskog plemena
  Iva biljka iva
  Iva grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ivan grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Ivana grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ivančica grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ivanka grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ive grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Ivek grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Ivica grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Ivica grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ivna grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Ivo grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Jadran lat. adrianus, hadrianus – adrijski, hadrijski, izvedenica od Adria (grad u sjevernoj Italiji)
  Jadranka lat. adrianus, hadrianus adrijski, hadrijski izvedenica od Adria - grad u sjevernoj Italiji
  Jadranko lat. adrianus, hadrianus – adrijski, hadrijski, izvedenica od Adria (grad u sjevernoj Italiji)
  Jadro lat. adrianus, hadrianus – adrijski, hadrijski, izvedenica od Adria (grad u sjevernoj Italiji)
  Jaga skraćenica od Agata
  Jagica skraćenica od Agata
  Jakov od Jakob grč. Iakobos – koji slijedi Jahvinu petu (trag)
  Jan od Ivan
  Jana lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Jana složenica od Marija i Ana
  Janica složenica od Marija i Ana
  Janka složenica od Marija i Ana
  Janko od Ivan
  Jasen od imenice jasen
  Jasenko od imenice jasen
  Jasmina od perz. yasemin - jasmin
  Jasna od perz. yasemin - jasmin
  Jela grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Jela heb. gabrijel - božji čovjek
  Jelica grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Josip heb. Josef – Bog je povećao
  Josipa heb. Josef - Bog je povecao
  Joško heb. Josef – Bog je povećao
  Joso heb. Josef – Bog je povećao
  Joža heb. Josef – Bog je povećao
  Jože heb. Josef – Bog je povećao
  Karmela lat. carmelus, heb. Karmel - naziv brda u Palestini
  Kata grč. alkaterina - ona koja je čista
  Katarina grč. alkaterina - ona koja je čista
  Kate grč. alkaterina - ona koja je čista
  Katica grč. alkaterina - ona koja je čista
  Katija grč. alkaterina - ona koja je čista
  Katina grč. alkaterina - ona koja je čista
  Kika grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Krešimir složenica od imperativa kresiti, kresi – iskriti, buditi i mir
  Kristijan lat. Christianus – kršcanski, pomazanicki
  Kristina grč. Christine- Kristova
  Krunoo od imenice kruna i slava
  Krunoslav od imenice kruna i slava
  Ladislav od Vladislav
  Lado od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Lara lat. laurus lovor, vijenac
  Laura lat. laurus lovor, vijenac
  Lea grč. leondidas lavlji izgled
  Leda grč. Lede - jako lijepa žena
  Lela grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Lela grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Lela heb. gabrijel - božji čovjek
  Lena grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Lena od Helena
  Leona grč. leondidas lavlji izgled
  Leonida grč. leondidas lavlji izgled
  Lidija grč. Lydia - pokrajina u Maloj Aziji
  Ljiljana lat. lilium - ljiljan
  Ljubica imenica ljubica
  Ljudevit od korijena ljud-i i praslavenskog vit – gospodin, mogucnik
  Lola lat. laurus lovor, vijenac
  Lovorka lat. laurus lovor, vijenac
  Lucija lat. ona koja svijetli
  Lucijan lat. lucius – koji je svijetao
  Luka lat. Lucanus – lukanijski, po nazivu grada Lucania (od lucus – lug, gaj – šuma)
  Maca složenica od Marija i Ana
  Magda grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Magdalena grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Maja grč. koja je kao koplje
  Maja grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Maja grč. martha gospodarica, gospoda
  Maja lat. Maia božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji
  Maja lat. Morska
  Maja lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
  Maja složenica od Marija i Ana
  Majda grč. koja je kao koplje
  Manda grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Mara grč. koja je kao koplje
  Mara grč. martha gospodarica, gospoda
  Mara lat. Morska
  Mara lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
  Mare grč. koja je kao koplje
  Mare njem. dagomar slavan dan
  Marena grč. koja je kao koplje
  Marica grč. koja je kao koplje
  Marica grč. martha gospodarica, gospoda
  Marica njem. dagomar slavan dan
  Marija grč. koja je kao koplje
  Marijana složenica od Marija i Ana
  Marin lat. morski
  Marina lat. Morska
  Marko lat. marcus - mlat, cekic, ratnik
  Marta grč. koja je kao koplje
  Marta grč. martha gospodarica, gospoda
  Martin lat. prema martinus – Marsov, marsovski, izvedenica od Mars – bog rata
  Martina lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
  Maša lat. Morska
  Maša grč. koja je kao koplje
  Maša grč. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
  Maša grč. martha gospodarica, gospoda
  Matan grč. Matthias – božji dar
  Mate grč. Matthias – božji dar
  Mateša grč. Matthias – božji dar
  Matija grč. Matthias – božji dar
  Matko grč. Matthias – božji dar
  Mato grč. Matthias – božji dar
  Mica grč. koja je kao koplje
  Micika imperativ brani, braniti i mir
  Mihael heb. Mikael – Tko je kao Bog?
  Mika imperativ brani, braniti i mir
  Mika lat. Morska
  Mikana imperativ brani, braniti i mir
  Mila imperativ brani, braniti i mir
  Mila od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Milan od pridjeva mio
  Milan od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Mile lat. aemilus – koji je oponašatelj
  Milica imperativ brani, braniti i mir
  Milivoj od pridjeva mio i praslavenskog vojnik
  Miljenko umanjenica od Milin, od pridjeva mio
  Milka imperativ brani, braniti i mir
  Milka od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Milko od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Mima imperativ brani, braniti i mir
  Mima od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Mimo od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Mina grč. koja je kao koplje
  Mina lat. Morska
  Mina od perz. yasemin - jasmin
  Mina od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Mira imperativ brani, braniti i mir
  Mira od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Miran od pridjeva miran
  Miranda lat. divna, čudnovata
  Mirka imperativ brani, braniti i mir
  Mirka od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Mirko od imenice mir
  Mirko od imperativa trpi, trpjeti i mir
  Mirko od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Mirna pridjev mirna
  Miro od imperativa trpi, trpjeti i mir
  Miro od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Mislav od imperativa misli, misliti i slava
  Mladen od pridjeva mlad
  Monika grč. monake - redovnica
  Nada imenica nada
  Nadalina lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje
  Naja grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Nana grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Nana grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Nana lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Natalija lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje
  Nataša lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje
  Natka grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Natka lat. donata - darovana
  Neda od imenice nedjelja
  Nedjeljka od imenice nedjelja
  Nedjeljko od imenice nedjelja
  Nela biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Nela grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Nela od imenice nedjelja
  Nena biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Nena od imenice nedjelja
  Nera lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Neva biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Neven biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Nevena biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Nevenka biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
  Nikola grč. nikolaos – koji je narodni pobjednik
  Nina grč. alkaterina - ona koja je čista
  Nina lat. antonius naziv latinskog plemena
  Nina lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
  Nina od perz. yasemin - jasmin
  Ninko grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Nino grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv
  Nora skraćenica od Eleonora - norma, pravilo, mjerilo
  Nuša grč. angelos glasnik, vjesnik
  Nuša grč. danijel od heb. Danijel Bog je (moj) sudac
  Nuša lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost
  Ozren od starog glagola ozreti se – pogledati
  Paula lat. paullinus malen-a
  Paulina lat. paullinus malen-a
  Pava lat. paullinus malen-a
  Pave lat. paullinus malen-a
  Pavel lat. paulus – malen
  Pavica lat. paullinus malen-a
  Pepo heb. Josef – Bog je povećao
  Petar grč. Petros – kamen, hrid
  Petra grč. petros kamen, hrid
  Pravdan od imenice pravda
  Rajna imperativ brani, braniti i mir
  Renata lat. koja je ponovno rođena
  Rija grč. koja je kao koplje
  Rija lat. ona koja je jaka
  Rina grč. tuđa, inozemna
  Rina složenica od Marija i Ana
  Rino stari uzvik cudenja, radosti, prijetnje i žalosti
  Robert njem. Hrudophert – koji je svijetao u slavi
  Roberto njem. Hrudophert – koji je svijetao u slavi
  Robi njem. Hrudophert – koji je svijetao u slavi
  Roko lat. Rochus od nord. hrokr – visok covjek
  Romana lat. rimljanka
  Rosana složenica od rosana ruža i Ana
  Ruža imenica ruža
  Ružica imenica ruža
  Sanja od korijena sanjati
  Sanjin od korijena sanjati
  Silvija lat. Šuma, gora
  Slaven pripadnik slavenske skupine naroda
  Slavica od imenice slava
  Slavko od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Slavko od imenice kruna i slava
  Srecko od imenice sreca
  Stana grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Stanko od korijena stan, stati
  Staša grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Štef grč. stephanos – vijenac, kruna
  Stipanf grč. stephanos – vijenac, kruna
  Stipe grč. stephanos – vijenac, kruna
  Stjepan grč. stephanos – vijenac, kruna
  Stribor skračenica od imperativa striži, striči i korijena boriti se
  Svebor od zamjenice sve i boriti se
  Taša grč. Anastasia ona koja je uskrsnula
  Teja grč. dorotea ona koja je Božji dar
  Tereza grč. therasia naziv dvaju otoka
  Tihomir od pridjeva tih i mir
  Tija grč. alkaterina - ona koja je čista
  Tijana grč. alkaterina - ona koja je čista
  Tina grč. alkaterina - ona koja je čista
  Tina lat. antonius naziv latinskog plemena
  Tina lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
  Toma od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Toma od grč. Thomas – blizanac
  Tome od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Tomi od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Tomislav od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Tomislava od starog imperativa tomi, tomiti, mučiti, zlostavljati i imenice slava
  Tomo od starog imperativa tomi, tomiti – mučiti, zlostavljati i slava
  Tona lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Tonček lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Tonči lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Tončica lat. antonius naziv latinskog plemena
  Tone lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Toni lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Tonija lat. antonius naziv latinskog plemena
  Tonka lat. antonius naziv latinskog plemena
  Tonko lat. antonius – naziv jednog rimskog plemena, nepoznato značenje
  Trpimir od imperativa trpi, trpjeti i mir
  Trpko od imperativa trpi, trpjeti i mir
  Tvrtko od pridjeva tvrd
  Vala lat. ona koja je jaka
  Valentin lat. valentinus – koji je zdrav
  Valentina lat. ona koja je zdrava
  Valera lat. ona koja je jaka
  Valerija lat. ona koja je jaka
  Vali lat. ona koja je jaka
  Vana grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
  Vanja od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Vatroslav od imenica vatra i slava
  Vedran od korijena vedriti
  Vedrana od korijena vedriti
  Vela od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Velana od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Velimir od pridjeva vele i veliko i mir
  Velimira od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Velina od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Vera od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Verica od pridjeva veli, tj. velik i mir
  Veronika grč./mak. ona koja je nositeljica pobjede
  Vesna staroslavenska božica proljeća
  Vijeko od imenice vijek i slava
  Vinka lat. divina - božanska, božanstvena
  Vjekoslav od imenice vijek i slava
  Vjenceslav lat. vencesalus – vece, veliko i slava
  Vladimir od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Vladimira od starog imperativa vladi, vlasti, vladati i mir
  Vlado od starog imperativa vladi, vlasti – vladati i mir
  Vlatko od starog imperativa vladi, vlasti - vladati i slava
  Zdenka od trpnog pridjeva zden, zdeti - činiti, raditi
  Zdenko od trpnog pridjeva zden, zdeti - ciniti, raditi
  Zdeslava prema Zdeslav, praslavenski onaj koji je željan slave, nadobudan
  Zdravko od pridjeva zdrav
  Željko od imenice želja
  Zlata od imenice zlato
  Zlatica od imenice zlato
  Zlatka od imenice zlato
  Zoltan mad. od tur. sultan
  Zrinislav prema Zrin, grad iz hrvatske povijesti
  Zrinko prema Zrin, grad iz hrvatske povijesti
  Zvonimir od imenice zvoniti i mir
  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Plavi bor - znanstveno-kreativne radionice za djecu

  Kada roditelji tvrde da su djeca samo "na mobitelu" ili samo "na igricama" ili samo "za kompjuterom" ili "samo unutra" možda je prava istina da djeci nedostaje "samo" malo poticaja.

  Tijekom zimskih praznika upustile smo se u avanturu organizacije znanstveno - kreativnih radionica radnog naslova "Vrijeme". U početku su sasvim jasne bile samo dvije stvari: volimo djecu i volimo raditi. Pa smo odlučile te dvije stvari prirodno i logično spojiti u jednu. I odlučile raditi s djecom u ono malo našeg i puno njihovog slobodnog vremena tijekom prvog tjedna zimskih praznika.

  Dan prvi: Sat s kazaljkama. Pravi!

  Počele smo prvi dan nakon Božića. Pomislio bi čovjek da oni žele ostati doma, igrati se novodobivenim igračkama, uživati ispod dekice... i da ne nabrajamo dalje samo mobitel i samo igrice. Dvadesetak mališana došlo je i bez straha (tog divnog stanja - stanja neopterećenosti i odsutnosti straha -svojstvenog djeci) otisnulo se u avanturu prvog dana. Zadatak je bio napraviti sat. I to s tri pripadajuće kazaljke - ni manje, ni više.

  Avantura je počela i vrlo brzo satovi su počeli poprimati svoja obilježja. I kako to obično s ljudskom prirodom biva - kad su vidjeli da taj sat stvarno kuca i stvarno ide logično pitanje je bilo - A zašto ne zvoni?!

  Sa satom pod rukom i pitanjem - što će biti sutra - krenuli su doma.

  Jedna stvar ostala je još dugo u zraku i u našim mislima - osjećaj ponosa i uspjeha zbog toga što je baš svako dijete završilo posao, što je svaki sat bio drugačiji i što je - na kraju - svaki sat "prokucao".

   

  Kada imaš 5 godina i izrađuješ sat (Matej) onda ti je jack pot ako je prijatelj go tebe 6-godišnjak (Juraj)
  Kada imaš 5 godina i izrađuješ sat (Matej) onda ti je jack pot ako je prijatelj go tebe 6-godišnjak (Juraj)
  Crystal je bila oduševljena kakvu je sjajnu kombinaciju dobila kad je pomiješala crvenu i zlatnu boju...
  Crystal je bila oduševljena kakvu je sjajnu kombinaciju dobila kad je pomiješala crvenu i zlatnu boju...
  Naš namlađi polaznik - Matej lozo - ponosno pokazuje svoj sat. Jurić. Munjeviti Jurić.
  Naš namlađi polaznik - Matej Lozo - ponosno pokazuje svoj sat. Jurić. Munjeviti Jurić.
  Asja je na radioncu povela mamu. Jedva smo joj objasnile da je u 12 gotovo. Mami. Asja i mama s doživotnom zalihom satova!
  Asja je na radioncu povela mamu. Jedva smo joj objasnile da je u 12 gotovo. Mami. Asja i mama s doživotnom zalihom satova!

  Dan drugi: Kalendar! S meteorološkim karticama

  Puni vjere i samopouzdanja hrabro smo krenuli u projekt drugog dana. I dalje smo u temi vrijeme. Danas radimo kalendar. Prije toga valja se pozabaviti imenima mjeseca u godini, koliko uopće ima te braće (jedanaest i jedna sestra - veljača), zašto se zovu kako se zovu, tko im je dao ime, ima li tko prijedlog za bolje ime. Tako smo čuli sve i svašta. Prosinac se (logično) zove prosinac jer netko nešto prosi. Ali što se prosi u prosincu? Bolje da ne kažemo kakav smo odgovor dobile. Ima veza s hodanjem po kućama... Novi prijedlog za lipanj je školokraj, a rujan školostres.

  Uz sasvim osoban kalendar za nadolazeću 2018. godinu napravili smo i meteorološke kartice i "projektirali" kuverticu u kojoj stoje.

  S kalendarom pod miškom, otplovili su doma.

  Laurin kalendar otkriva puno o njoj - samozatajna i nježna....
  Laurin kalendar otkriva puno o njoj - samozatajna i nježna....

   

  Julinani je bilo toliko lijepo i imala je samo jednu želju - doći i sutra.
  Julinani je bilo toliko lijepo i imala je samo jednu želju - doći i sutra.

   

  Fran je iskusan projektant. Kalendar u bojama Majke Zemlje za njega je bio zadatak lak
  Fran je iskusan projektant. Kalendar u bojama Majke Zemlje za njega je bio zadatak lak
  Ana je čekala i čekala... A kada je inspiracija u zadnjih 10 minuta došla... slika govori tisuću riječi
  Ana je čekala i čekala... A kada je inspiracija u zadnjih 10 minuta došla... slika govori tisuću riječi

  Dan treći: Hvatač snova!

  Treći dan bilo je vrijeme za vunu. I sasvim posebnu priču. Priču o hvataču snova. Ispričali smo je u mraku. Uz ritam bongosa... Bilo je napeto i malo mistično. A onaj tko zna napraviti sat i kalendar valjda će znati ispelsti i hvatač snova. Avaj! Ovo je bio najteži zadatak. Čini se da ipak ima nešto u onome "samo igrice" i "samo mobitel" jer mnogi klinci na žalost ne znaju svezati ni samo čvor.

  Bilo je teško. Bilo je suza. Bilo je bacanja vune. Bilo je liste čekanja za pomoć starijih. Bilo je i prošlo je. I takav život je. Na kraju je svatko otišao doma s hvatačem snova. Ne savršeno ispletenim i ukrašenim, ali savršeno jedinstvenim. Baš poput njihovih vlasnika i vlasnika ( od kojih su ružni snovi te noći pobjegli i nikada se više nisu vratili).

  Julijanina briga i pomoć za mlađeg brata jednostavno nas je zadivila...
  Julijanina briga i pomoć za mlađeg brata jednostavno nas je zadivila...
  Lovre se uhvatio u koštac s vunom kao kakav vitez...
  Lovre se uhvatio u koštac s vunom kao kakav vitez...
  Od Aninog hvatača snova ljepši je samo njen osmijeh...
  Od Aninog hvatača snova ljepši je samo njen osmijeh...
  Margita je naučila da kada cijelog sebe uložiš u nešto, radiš marljivo i predano - rezultat neće izostati...
  Margita je naučila da kada cijelog sebe uložiš u nešto, radiš marljivo i predano - rezultat neće izostati...

  Dan četvrti:Robotska budućnost!

  Zadnji dan umjesto oproštaja otputovali smo u - budućnost. Kada će dio naših poslova, posebno onih tečkih poput pletenja i vezanja čvorova, preuzeti roboti. Zadatak je bio napraviti robota i varijacije na temu - robotska mačka, vitez - robot, zmajorobot...

  Izrezati dijelove, izbušiti rupice, spojiti dijelove i na kraju pametno povezati konce sa stražnje strane kako bi robotsko biće moglo pomicati ruke.

  Zadatak nije lak, ali ni pretežak ako se uzme u obzir da su u pitanju djeca koja znaju napraviti sat (koji kuca), kalendar (s meteorološkim karticama) i hvatač snova (ružnih, dakako).

  Sara je iskusna polaznica radionica. I njena robotska mačka slaže se. Čak i klima glavom!
  Sara je iskusna polaznica radionica. I njena robotska mačka slaže se. Čak i klima glavom!
  Dorina robotska mačka nema daljinski. Tako je odlučila Dora "da se ne pomiješa s onim od tv-a"
  Dorina robotska mačka nema daljinski. Tako je odlučila Dora "da se ne pomiješa s onim od tv-a"

   

  S robotima i jednom željom - vidimo se uskoro s novim temama završili smo ciklus znanstveno-kreativnih radionica Plavi bor u Samoboru.

  Zašto Plavi bor? Ako ste postavili pitanje "zašto" postavili ste najteže (i najbolje) pitanje koje trebate postaviti. Zato Plavi bor:)

   

  Radionice osmislile i provele Branka Hollingsworth, graf. dizajnerica i ilustratorica i Marija Mapilele, učiteljica i novinarka

   

  Zahvaljujemo se Sanji Kalafatić Jurlin i njenoj školi stranih jezika "Školica" - Centru za strane jezike u Samoboru www.miltonia.hr na ustupljenom prostoru

  Više fotografija s radionica pogledajte na našem FB profilu Plavi bor https://www.facebook.com/Plavi-bor-152601152059004/

   

   

   

   

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Razgovor: Što je Jumping Clay i kako potiče kreativnost kod djece?

  U našem gradu organizira dječja knjižnica svaki ponedeljak radionice rada s Jumping Clay glinom. Djeca ovu glinu obožavaju a roditelji se često pridruže i uživaju s njima.

  Kako pomoću gline poticati dječju kreativnost i koncentraciju? U čemu je Jumping Clay drugačija od ostalih glina ili kako se sa ovo glinom najbolje radi? To su samo neka od pitanja za koje smo kontaktirali vlasnicu Jumping Clay Hrvatska, gospođu Nediljku Dokozić.

  Sretnodijete.net: Nediljka, opišite Vašu glinu s nazivom Jumping Clay svima koji je još nisu upoznali. U čemu je ona drugačija od drugih glina i plastelina?

  Nediljka: "Jumping Clay je posebna masa za modeliranje, potpuno drugačija od svega što roditelji i djeca do sada poznaju. Radi se o proizvodu koji višestruko primjenjiv i koristan. Osim igranja djeca jako puno toga uče i razvijaju se, a  roditelji mogu predahnuti od čišćenja jer je potpuno čista. Nema mrlja, posebnih zaštita radne površine, odjeće itd. Uz to je potpuno netoksična. Od iste se rade razne figurice/igračke, dekoracije za torte, nakit, ukrašavaju okviri za slike…. beskrajno puno mogućnosti. Uz sve to dokazano potiče koncentarciju i maštu."

  Sretnodijete.net: Što točno znači da je „netoksična“?

  Nediljka: "Netoksična - pa najjednostavnije rečeno, po svom svojstvu nije štetna za zdravlje. Da bih potkrijepila mnoštvo međunarodnih certifikata i bila potpuno mirna, dala sam Jumping Clay na testiranje u HR, ali kao hranu, tako da otklonim brigu, što ako ju dijete pojede ili proguta. Naravno da nije za jelo niti hranjiva, no najvažnije je da nije štetna."

  Sretnodijete.net: U čemu djeci pomaže rad sa glinom Jumping Clay i zašto ju djeca toliko vole? Pričala ste mi da je Vašem sinu pomogao rad sa Jumping Clay? Možete to približiti?

  Nediljka: "Ranije sam navela neke od karakteristika Jumping Clay gline i za što je sve izvrstna. Moj je sin u maloj školi volio samo crni flomaster, nije znao crtati I nikako nije mogao mirno pratiti nastavu, na što su nas često upozoravali, no to jednostavno nije nešto što se lako nauči. Preko zimskih praznika i kišnih dana, vrijemo smo provodili u JC akademiji u inozemstvu i izvrsno se zabavljali.

  No povratkom u školu, učiteljice su me tražile za sastanak, te tražile odgovor na pitanje - šta se to dogodilo? On je postao dečko koji odjednom voli svakakve boje, crta, sjedi i sudjeluje u nastavi. Naravno, nije ni nama odmah bilo jasno šta se dogodilo, tek u razgovoru sa učiteljicamai analizirajući praznike, došli do zaključka koncentracije, fine motorike i osjećaja samopouzdanja koji je proizašao iz vlastitog stvaranja igračaka.

  Također i moja godinu dana mlađa kćer, dolaskom u školu i činjenicom da je brat već super, nije imala dovoljno samopouzdanja da se sama javi za neki odgovor na nastavi, neki su već čitali, znali matematiku, a ona to sve tek treba.

  Bila je jako tiha i povučena u školi, tako da sam jedan dan molila učiteljicu da donesemo Jumping Clay i da ona pokaže prijeteljima nešto u čemu je ona posebna, drugačija. I to je naša priča. Njenu promjenu imamo čak zabilježenu u svjedodžbi na polugodištu, te svako malo imamo neke naše radionice u njihovoj školi i oni uče prijatelje modelirati."

  Sretnodijete.net: Znači ako ima i recimo terapeutski učinak, nije namijenjena samo djeci, već i za starije osobe?

  Nediljka: "Da, svakako! Jumping Clay je namijenjen svima koji vole kreativni rad. Pored svega ranije navedenog ona ima i predivan miris jasmina, te svojom mekoćom jako, jako umiriva."

  Sretnodijete.net: U  čemu je osnova rada s Jumping Clay? Kako najbolje postupati kada ju imamo prvi put u ruci? Imate neke upute na internetu ili You tube? Ili postoji čak knjiga?

  Nediljka: "Imamo dosta toga na netu i jedino što uvijek posebno naglasimo, da se Jumping Clay mora razraditi, razvući par sekundi rukama dok ne omekša. Svaki proces modeliranja kod nas počinje sa kuglicom (lopticom), te se iz iste rade svi školski oblici i tako promatra i radi cijela figurica.

  Uz izrazito postojane boje i njihovu mogućnost miješanja, možete napraviti bilo koju željenu boju iz spekra boja. Važno mi je napomenuti da se naš rad i Jumping Clay posebno ističu iz razloga da sve radimo rukama i prilagođenim alatima. Modlice koje se inače koriste kod drugih masa kod nas nisu u prvom planu, cilj je stvaranje rukama i maštom."

  Sretnodijete.net: Koliko dugo je Jumping Clay na hrvatskom tržištu i gdje ju roditelji mogu kupiti.

  Nediljka: "Na tržištu smo od ljeta prošle godine i dostupni sa svojim asortimanom u Arena Centar u Zagrebu i u Westagte Zaprešić, no dio našeg asortimana možete pronaći i u dućanima Školske knjige diljem Hrvatske. Naravno da je tu i naš internet dućan na www.jumpingclay.hr, također se možete prijaviti i na naše mjesečne novosti, te uz to profitirati raznim promo kodovima i popustima pri kupnji."

  Sretnodijete.net: Vidjela sam da nudite i radionice, proslave rođendana, obilazite škole i sl. Opišite kako takve radionice i proslave izgledaju? Dali ih nudite samo u Zagrebu ili isto u drugim gradovima?

  Proslave sa Jumping ClayNediljka: "Tako je, nudimo svakakve proslave i evente, rođendane kod nas i po domovima, također i razne private zabave za djecu, poput helloween… Trenutno samo na području Zagreba i okolice, iako se mreža razvija i uskoro ćemo biti dostupni i u drugim gradovima, no sve to će biti objavljeno na našim stranicama. Također nudimo i obuku ukoliko netko želi postati dio našeg tima, ali i biti samostalan, npr. mame koje žele raditi samo dio svog dana ili tjedna, tzv. instruktori koji samostalno vode radionice po školama i vrtićima ili pak privatne zabave."

  Sretnodijete.net: Pričala ste mi da imate troje djece. To je samo po sebi zahtjevno. Kako uspjevate uz to još voditi firmu?

  Nediljka: "Ni jedan posao nije lagan niti jednostavan, no ja zbilja imam sreću da imam nešto što me ispunjava, nešto gdje imam zajedničku temu sa svojom djecom, ali I svakako team koji stoji iza mene, a to su moje vrijedne cure u radionicama. Jako su kreativne I vrijedne, što meni omogućava puno slobode I vremena za djecu I obitelj. Rijetki su ovakvi primjeri, pa izgleda da sam ja zbilja srećko."

  Sretnodijete.net: Kakvi su planovi Vaši za budućnost Jumping Clay-a u regii?

  Nediljka: "Trenutno je nekoliko zemalja u Adria regiji aktivnih, točnije nas 4, što je izvrsno za ovako kratak period od godine dana. Sada je u fokusu Hrvatska i idemo odlučno širiti mrežu diljem zemlje. Naš oblik poslovanja i način na koji radimo omogućava mnogima lakši korak u privatne poslovne vode, tako da imamo dosta zainteresiranih za našu franšizu i radujemo se nadolazećim izazovima."

  Autor: redakcija

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • FIDGET SPINNER: Je li koristan djeci s poremećajima pažnje i kako ga koristiti?

  O napravici sa nazivom "fidget spinner" je već pisala naša glavna urednica i učiteljica Marija u članku: Fidget spinner - šarena laž ili istina?

  Fidget spinner je toliko popularan da donosimo još jedan članak dipl. mag. Mie Roje iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih u Zagrebu.

  fidget spinnerDjeca dolaze u Polikliniku s novom zanimljivom napravom u rukama, a roditelji nas pitaju o čemu se radi i može li koristiti ili štetiti njihovoj djeci. Obratili su nam se i mediji s upitima o psihološkoj dobrobiti naprave koju promoviraju proizvođači. Radi se o Fidget Spinner-u, koji posljednjih tjedana doseže veliku popularnost u Europi, pa ćemo tim povodom o ovoj igrački detaljnije izvijestiti.

  Je li Fidget Spinner didaktičko pomagalo?

  Ne postoji studija koja potvrđuje da je Fidget Spinner pomagalo za djecu koja imaju autizam, ADHD, anksiozne smetnje i slično, o čemu izvještavaju neki proizvođači. Međutim, ideja koja stoji iza ovog proizvoda ima znanstveno i stručno pokrepljenje. Djeca koja pate od teškoća pažnje i koncentracije mogu profitirati od izvođenja neke repetitivne pozadinske radnje, poput gužvanja papira u ruci, šaranja, crtkaranja, stiskanja i otpuštanja antistres loptice i slično. Tako bi se primjerice djetetu, kojem pažnja lako odluta s dugačkog teksta na satu hrvatskog jezika, moglo olakšati čitanje kad bi u nedominantnoj ruci pod klupom imalo antistres lopticu. Vrtnja Fidget Spinner-a po toj logici mogla bi koristiti djeci u održavanju pažnje i koncentracije.

  Kako i zašto se koristi Fidget spinner?

  Mnoga djeca imaju Fidget Spinner i koriste ga kao igračku. Dolazi u raznim veličinama, oblicima, bojama, svjetluca, proizvodi zvukove i tako dalje, čime očito služi više zabavi nego koncentraciji. Djeca ga koriste za izvođenje trikova, mijenjaju se s prijateljima, oponašaju slavne YouTube-ere u korištenju ove naprave i snimaju se.

  Fidget Spinner u školskim klupama

  Kao bilo koja druga igračka, ni ova naprava ne pripada na nastavu. Nastavnici primjećuju da ju djeca koriste za zabavu i igru te nastoje to ograničiti, kao da se radi o akcijskoj figurici, kartama, video-igrama ili nečemu sličnom. Korišten na taj način Fidget Spinner može imati suprotan učinak od onoga navedenog na reklamama – smanjuje dječju pažnju i koncentraciju na nastavni sat. Djeca koja zbilja koriste ovu napravu kao pomoć pri učenju čine to diskretno i tiho pod klupom. Svako izvođenje trikova i samostalno učeničko igranje pod satom nastavnici s pravom ograničavaju.

  Trebaju li roditelji kupiti djeci Fidget Spinner?

  Kada nam roditelji postavljaju ovakva pitanja, na njih nema univerzalnog odgovora. Roditelji se mogu zapitati bi li djetetu kupili neku sličnu igračku ovisno o svom roditeljskom stilu, uobičajenim pravilima u obitelji, trenutnim okolnostima, financijskoj situaciji i tako dalje. Naravno, važno je s djetetom dogovoriti pravila korištenja igračaka, pa tako i u ovom slučaju, primjerice uputiti dijete da se ne igra na satu.

  Iako liječnici, psiholozi ni defektolozi neće „propisati“ djetetu korištenje ove naprave, u njihovim nalazima može stajati preporuka za dodatnom sekundarnom aktivnošću u svrhu poboljšanja pažnje i koncentracije. Ako je to slučaj kod vašeg djeteta, Fidget Spinner, ali i neka druga slična aktivnost mogu pomoći. Ne postoji razlog zbog kojeg bi djetetu trebala baš ova naprava, a da se ne može zamijeniti nekom drugom, povoljnijom varijantom.

  Je li Fidget Spinner opasan?

  U medijima se mogu naći primjeri djece koja su se ozlijedila koristeći ovu napravu. Neka su gurala prstiće u otvore, neka su dobila alergijske reakcije na materijal ili žuljeve od pretjeranog korištenja. U svakom slučaju važno je da uključene odrasle osobe preuzmu odgovornost u ovakvim i sličnim situacijama. Kao i za sve ostale igrače trebamo ih prilagoditi dobi djeteta, zajedno ih istražiti, provjeriti od kojih su materijala te ograničiti vrijeme i način primjene. Rijetko koja igračka je dobra, loša, sigurna ili opasna sama po sebi – odlučujuća je uloga roditelja i ostalih odraslih osoba koje brinu o djetetu.

  Piše: Mia Roje, mag.psych.

  www.poliklinika-djeca.hr

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Smije li djetetu biti dosadno?

  „Njemu je dosadno, pa smo ga upisali na sport i jezike“
  „Ne želim da se dosađuje, pa smo izabrali više aktivnosti popodne nakon vrtića iako ima 5 godina“
  „Najgore mi je kad vidim kako se dosađuje“

  Često roditelji kao problem navode da djeca govore da im je „dosadno“. Dok pričaju o takvim situacijama, mnogi sebe tada doživljavaju kao „lošeg roditelja“. Postavljaju pitanja: Kako da pomognem djetetu da mu ne bude dosadno? Zašto je njoj dosadno, a druga djeca imaju razne interese? U vremenu u kojem živimo, okruženi stalnim podražajima, pomisao da je djetetu dosadno navodi roditelje na sve veće i veće strukturiranje djetetovog vremena.

  S druge strane, iz perspektive nas odraslih koji imamo svaki trenutak isplaniran i veselimo se trenucima bez pritiska, lako je prisjetiti se koliko često čeznemo upravo za dosadom.

  Kako smo onda došli do toga da djeci osporavamo pravo na dokolicu i potrebu da sami pokušaju ovladati trenucima dosade bez našeg nametanja principa efikasnosti pod svaku cijenu?

  Psiholozi koji se bave kreativnošću su odavno naglašavali kako se u dosadi i dokolici krije sjeme imaginacije i stvaralaštva

   

  Psiholozi koji se bave kreativnošću su odavno naglašavali kako se u dosadi i dokolici krije sjeme imaginacije i stvaralaštva, a ipak ga tako rijetko dopuštamo sebi…Iako nam se čini da bi to bio preveliki luksuz u svijetu kojeg teško krojimo po svojoj mjeri, barem se pokušajmo prisjetiti dječje dobi i koliko smo novih igara s prijateljima izmislili baš onda kad nam je bilo dosadno.

  Na žalost, današnja djeca često nemaju za to prilike. Umjesto poticanja prirodnih oblika kretanja, slobodne igre u kojima bi im vršnjaci ili odrasli bili suigrači, maštanja, prljanja u pijesku i istraživanja onoga što živi u travi ili što se krije u bakinom ormaru u kojem drži marame i torbe, današnja djeca već u ranoj dobi imaju niz aktivnosti i prenatrpan raspored.

  Nije neobično da djevojčica ili dječak u dobi od 4 ili 5 godina imaju tri aktivnosti i to nakon cjelodnevnog boravka u vrtiću. A u situacijama kad čekamo neki red, kad se vozimo autobusom, kad smo u čekaonici kod liječnika, kad dijete čeka da bude ručak gotov – roditelji djeci daju mobitel, računalo s igricama …“da mu/njoj ne bude dosadno“. Dosadu mnogi percipiraju kao bolest koju treba prevenirati.

  Podsjetimo se nekoliko važnih spoznaja o zdravom razvoju djeteta temeljenih na dokazima i istraživanjima:

  • Igra je osnovna i najvažnija aktivnost djeteta i to ne samo u predškolskoj dobi.
  • Rano usmjeravanje na akademsko postignuće („uškolavanje“u predškolskoj dobi) je ŠTETNO za dječji razvoj. Iako može izgledati da je direktnim vođenjem i poučavanjem činjenica i znanja predškolsko dijete nešto naučilo, pokazalo se ne samo da to nema nikakvog dugoročnog efekta, već je dugoročno štetno za djetetov socijalni i emocionalni razvoj, pa čak i za akademsko postignuće u kasnijoj dobi. Nasuprot tome, predškolskoj djeci koriste sve aktivnosti koje su temeljene na igri.
  • Tjelesna aktivnost i socijalna interakcija su za djecu u svakodnevnom životu važne. Pri tome ne mislimo na organizirani sport, nego na svakodnevnu tjelesnu spontanu aktivnost, igru i kretanje…

  Što onda s dosadom?

  Odgovor bi bio: pomozite djetetu da je prihvati kao dio života.

  U nekim davnim raspravama vezano za procjenu djetetove zrelosti za školu, psihologinja Gorana Hitrec napisala je da uz ostale razvojne potrebe i zahtjeve koji se postavljaju pred budućeg školarca valja voditi računa o djetetovoj potrebi za ovladavanjem i suočavanjem s dosadom. Drugim riječima, dosada je dio odrastanja i ona u sebi krije velike mogućnosti.

  Ukoliko djetetu ne damo priliku da uopće upozna vrijeme u kojem mu je dosadno, ono će biti izgubljeno ako se jednom nađe „bez posla“ doživjet će sebe neuspješnim. Zato je važno da roditelji daju djeci mogućnost nestrukturiranog vremena u kojem će dijete istraživati i unutrašnji i vanjski svijet – to je početak kreativnosti.

  Nestrukturirano vrijeme je također prilika da djeca rade ono što vole i da razviju svoje male strasti koje će im biti pokretač kasnije u životu.

  Ako ih „bombardiramo“ ekranima, aktivnostima za koje mislimo da im trebaju u skladu s našim planovima, nikad neće naučiti ići putem gdje ih srce vuče i posvetiti se onome što vole: proučavanju kukaca u knjigama i vrtu, poučavanju svojih lutaka pjesmicama koje čulo od roditelja, izgradnji dvorca od kartona, pisanju pjesama, organiziranju utakmice u dvorištu…a upravo su to situacije koje dječjem svijetu daju smisao.

  Prvi korak koji odrasli mogu učiniti je da daju djetetu priliku da odluči što će raditi u tzv. slobodnom vremenu… Zar nije neobično da u predškolskoj dobi uopće govorimo o slobodnom vremenu djeteta? Voljela bih da roditelji čuju nekad svoju djecu. Većina djece se ne žali kad se može igrati samo ili s drugima, ali se mnogi žale jer im odrasli „puste crtiće“ bez pitanja što žele raditi.

  Zapamtite, čak i kad se djeca žale da im je dosadno, niste loš roditelj. Prepustite djetetu odluku što će raditi, ponudite mu se kao suigrač, pridružite mu se u njegovim planovima i uživanje će biti uzajamno. Budite uz dijete, igra uz naprednijeg vršnjaka ili odraslu osobu vodi dijete ka zoni njegovog narednog razvoja. Djeca su najsretnija u igrama koje sami određuju. To je zato jer je igra njihov najispunjeniji rad.

  Njihovo vrijeme može postati toliko strukturirano da nemaju prilike okušati se u zabavnim stvarima i spontanoj igri.

   

  Kad djeca ne mogu izraziti svoje potrebe u igri to je najčešće zato što su bila previše izložena planiranju odraslih, ili npr. pasivnoj zabavi pred ekranom i nisu prakticirala „pogled unutra“ kako bi odlučila što zapravo trebaju. To je zato jer su previše surađivali s našim planovima i našim očekivanjima što trebaju raditi. Njihovo vrijeme može postati toliko strukturirano da nemaju prilike okušati se u zabavnim stvarima i spontanoj igri.

  Na žalost, danas odrastaju već jako mala djeca koja provode vrijeme uz ekrane. Podražaji koje oni produciraju stvaraju trenutni osjećaj ugode, tako da djeca lako mogu zanemariti druga razvojno prihvatljivija zadovoljstva. Naravno, nove tehnologije jesu dio života svih, ali djeca trebaju različita iskustva: npr. gradnju kockama (poticanje razvoja motorike i perceptivnih sposobnosti), igru s drugom djecom (učenje kako je to biti i sam i s drugima), kreativne aktivnosti (kako biti aktivan a ne pasivan).

  I konačno, i najvažnije, trebaju puno tjelesnih aktivnosti ili se neće moći usmjeriti na sva druga učenja.

  Što reći djetetu koje kaže da mu je dosadno?

  Prvo i najvažnije, ako vam to dijete kaže, divno je da želi s vama podijeliti kako mu je. Zastanite u onome što radite i usmjerite se na dijete na nekoliko minuta (nije strašno, zar ne?). Iskoristite ovo vrijeme da se približite djetetu i povežete se, bez predlaganja aktivnosti, samo slušajte.

  Dijete će uz vašu pažnju samo otkriti što zapravo želi i samo se usmjeriti u svojoj aktivnosti. Ako dijete ne izabere neku drugu aktivnost, a vi počinjete razmišljati kako imate posao kojeg ste upravo prekinuli i kojeg morate nastaviti, razmotrite mogućnost da dijete naprosto želi biti s vama neko vrijeme. Treba vas. Mnoga djeca koja se teško usmjeravaju i biraju igru, zapravo trebaju više naše prisutnosti. Ne našeg rada, već zaista našu prisutnost.

  Ponudite djetetu da bude uz vas u onome što vi radite na način koji to može, ili stanite u onome što radite na neko vrijeme i budite s njim.

   

  Ponudite djetetu da bude uz vas u onome što vi radite na način koji to može, ili stanite u onome što radite na neko vrijeme i budite s njim. Tek kad je dijete dobilo pažnju i „dozu ljubavi“ koju treba, možete se vratiti na pitanje „što raditi?“. Do tada, ono već ima vjerojatno niz ideja za nešto što bi voljelo raditi. Ako nije, recite mu da vidi što bi moglo raditi „po svom“, u čemu bi uživalo, a da ste tu ako treba i želi s vama raspraviti o svojim planovima. Većina djece sama može osmisliti mnoge aktivnosti, ali svi će još uvijek trebati vaš savjet.
  Uživajte!

  Piše: dr.sc. Bruna Profaca, klinički psiholog

  Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

   

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Na radionicama Fokus pokus postaju fizika i kemija uživancija

  Ako tražite mjesto u centru Zagrebu za opuštanje i druženje te učenje novih znanja i vještina "Prostor imaginacije" bi vas mogao zadovoljiti. Prostor imaginacije je kreativno mjesto kojem je želja da za djecu, roditelje, pa čak i djedove i bake ponudi cjelovit program u kojem će svatko moći razvijati svoj kreativni potencijal.

  Jedan od takvih programa jest i ciklus radionica Fokus pokus, namijenjena svoj znatiželjnoj djeci od 4 do 10 godina! Ne vjerujemo da baš vaše dijete nije znatiželjno i da nikada ne pita ''Zašto je nebo plavo, a mjehurići sapunice šareni?'' ili ''Zašto se na nebu pojavljuju munje kada pada kiša, a duga kada istovremeno pada kiša i sja sunce?'' Možda niste ni sigurni kako odgovoriti na neka od ovih pitanja, e... tu uskaču upravo radionice Fokus pokus!

  Na kreativan i razigran način, kroz vlastitu praksu, na radionicama se odgovara na slična i mnoga druga pitanja s područja fizike i kemije. Radionicama se nastoji potaknuti ljubav, volju i interes za učenje ovih naoko kompliciranih, a u stvarnosti neopisivo zanimljivih tema. Rano upoznavanje djece s prirodnim zakonima kroz osobno izražavanje i zabavu, potiče kasniji interes za zdrav pristup učenju. Pokusi, koje djeca sama izvode, osnovna su metoda za znanstvene spoznaje.

  Kako bi suvremeno obrazovanje trebalo težiti povezivanju različitih predmetnih područja, a to spajanje voditi u kreativnost i inovaciju, kroz radionice se povezuje umjetničko izražavanje sa znanstvenim i istraživačkim temama. Likovna kreativnosti i umjetničko izražavanje svojstveno je i prirodno svakom djetetu, pa kroz likovnost lakše možemo doprijeti i do drugih jednako zanimljivih i uzbudljivih tema. U zabavnom laboratoriju, osim različitih likovnih tehnika, izvode se uzbudljive pokuse, ispituju i spajaju najrazličitije materijale, uključujući i one koji se koriste svakodnevno u kućanstvu i kuhinji!

  Neke od znanstvenih pokusa koje se ispitujuju na radionicama možete pronaći i osobno pratiti u izdanjima Školske knjige ''77 kuhinjskih pokusa'' Milana Sikirice, ''Mali fizičar'' Jasne Bagić Ljubičić i ''Zabavni pokusi iz fizike'' Božene Ratkaj.

  Kroz ova nova iskustva djecu zajedno vode Tesa Horvatiček Paradi (diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, položila grupu pedagoško-psiholoških predmeta na Hrvatskim studijima, a trenutno studira Waldorfsku pedagogiju ).

  Radionice kreću u periodu od sredine rujna do početka listopada, a više informacija o svim programima možete vidjeti na web stranici http://prostor-imaginacije.hr/ ili FB stranici https://www.facebook.com/prostorimaginacije/ .

  Prostor imaginacije nalazi se u Dalmatinskoj ulici u Zagrebu.

   

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
»

- OGLAS -

NAJPOPULARNIJE

NAJNOVIJE VIJESTI

DODAJ SVOJ BISER

[sociallocker id="8163"] [/sociallocker]