19.1 C
City of Zagreb
Naslovna 2016

Arhivi

Dada od imenice dar

0

Dona lat. donata - darovana

0

Dagmar njem. dagomar slavan dan

0

Donka lat. donata - darovana

0