Andro – grč. andreas – onaj koji je hrabar

    0
    2
    Sljedeći članakBelimir mađ. u osnovi pridjel bijel i mir