Erika prema muškom imenu Erik, njem. Erich slavan vladar

    0
    12
    Prethodni članakEma njem. Emma skračenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatan
    Sljedeći članakInja grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv