Inga grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv

    0
    8
    Prethodni članakEma njem. Emma skračenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatan
    Sljedeći članakInja grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv