Nino grč. Iochannes, heb. Johanan – Bog je milostiv

    0
    2
    Prethodni članakMilivoj od pridjeva mio i praslavenskog vojnik
    Sljedeći članakRobert njem. Hrudophert – koji je svijetao u slavi