View: Post view - Djeciji biseri

 • Tina lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Tina grč. alkaterina - ona koja je čista

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Taša grč. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Tereza grč. therasia naziv dvaju otoka

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Tijana grč. alkaterina - ona koja je čista

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Tija grč. alkaterina - ona koja je čista

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Teja grč. dorotea ona koja je Božji dar

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Staša grč. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Stana grč. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Tonka lat. antonius naziv latinskog plemena

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
« »