View: Post view - Djeciji biseri

 • Rija grč. koja je kao koplje

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Paulina lat. paullinus malen-a

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Rina složenica od Marija i Ana

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Slavica od imenice slava

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Pave lat. paullinus malen-a

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Renata lat. koja je ponovno rođena

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Pava lat. paullinus malen-a

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nuša lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Rosana složenica od rosana ruža i Ana

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Ružica imenica ruža

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
« »