View: Post view - Djeciji biseri

 • Nevena biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Neva biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nina grč. alkaterina - ona koja je čista

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Monika grč. monake - redovnica

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nada imenica nada

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nadalina lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Naja grč. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nana grč. Anastasia ona koja je uskrsnula

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nana lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Natalija lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
« »