View: Post view - Djeciji biseri

 • Miranda lat. divna, čudnovata

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Mirka imperativ brani, braniti i mir

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Mirka od pridjeva veli, tj. velik i mir

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Mirna pridjev mirna

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Monika grč. monake - redovnica

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nada imenica nada

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nana grč. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nana lat. Anna grč. Hanna heb. Hanna(h) milost

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Nataša lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Natalija lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rođenje

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
« »