View: Post view - Djeciji biseri

 • Ela grč. angelos glasnik, vjesnik

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Edita eng. Edith - sretna u ratu

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Đurđa grč. georgios - onaj koji obrađuje zemlju

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Darinka od imenice dar

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Darka češ. dalibor koji se (na)daleko bori

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Dea grč. andreas koji je hrabar

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Dejica grč. andreas koji je hrabar

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Divna lat. divina - božanska, božanstvena

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Dona lat. donata - darovana

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
 • Donata lat. donata - darovana

  Autor:  
  Dob:  
  Postavila:  
  Datum:  
« »