Zakonska prava trudnica i majki

0
114

Odlučili smo se malo pozabaviti pravima i pravdom. Znamo da se u praksi često krše, ali da biste inzistirali na njihovom poštivanju - svoja prava najprije trebate dobro znati. Slijede neka od njih:

Zakonom o radu propisana je zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, i to ne samo prema trudnicama koje su u radnom odnosu, već je zabranjeno poslodavcima i da odbiju zaposliti ženu zbog njene trudnoće. Drugim riječima, ako bi se trudnica javila na natječaj, poslodavac je ne bi smio zbog toga diskriminirati, te samo zbog te činjenice ne zaposliti.
Premještaj trudnice
Isto tako, poslodavac ne može trudnicu premjestiti na druge poslove osim na temelju njezina osobnoga zahtjeva ili po odluci poslodavca, ako to zahtijeva njezino zdravstveno stanje, koje je utvrdio ovlašteni liječnik.
Međutim, ako vi kao trudnica radite na poslovima koji ugrožavaju vaš život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac vas mora premjestiti na druge odgovarajuće poslove. Čim se vaše zdravstveno stanje poboljša, imate pravo zatražiti povratak na poslove koje ste ranije radili. Ono što je bitno jest da u slučaju privremenog premještaja na drugo radno mjesto vaša plaća mora ostati jednaka.
Ako pslodavac smatra da je premještaj nužan, a vi se ne slažete ili obratno, konačnu ocjenu o tome je li premještaj potreban dat će ovlašteni liječnik.
Rodiljni dopust
Rodiljni dopust radnica može početi koristiti 45 dana prije očekivanoga poroda i može ga koristiti do godine dana djetetova života. Dan očekivanog poroda utvrđuje vaš ginekolog i prema tom datumu određuje se i početak rodiljnog dopusta. Ako želite, možete raditi sve do 28 dana prije planiranog termina porođaja, no nakon toga Zakon vas obvezuje na rodiljni dopust i vi se tog svojeg prava ne možete odreći. Ako suprotno Zakonu nastavite raditi i nakon tog roka, odrađene dane platit će vam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
Obvezni rodiljni dopust traje do navršenih sest mjeseci djetetova zivota, a ako želite ranije početi raditi možete, ali ne prije isteka 42 dana od porođaja. Ako se vratite ranije na posao morate u HZZO odnijeti potvrdu o ponovnom početku rada. Ako ste ranije rodili, rodiljni dopust produžuje se za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.
Za blizance, treće i svako sljedeće dijete možete koristiti rodiljni dopust do navršene treće godine djetetova života.
Djetetov otac pravo na rodiljni dopust može koristiti protekom obveznog rodiljnog dopusta do 6 mjeseci djetetova života, te iznimno nakon isteka 42 dana od poroda. Ako djetetov otac koristi pravo na rodiljni dopust u trajanju od najmanje tri mjeseca, rodiljni dopust produžuje se za još dva mjeseca.
Zabrana otkaza i povratak na rad
Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnoga dopusta, korištenja prava na rad u skraćenom radnom vremenu roditelja, odnosno posvojitelja, korištenja posvojiteljskoga dopusta i dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju te petnaest dana nakon prestanka trudnoće, odnosno prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne može otkazati trudnici, odnosno osobi koja se koristi nekim od spomenutih prava.
Otkaz je ništav ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje gore navedenih okolnosti ili ako radnica u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti te o tome pridonese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugoga ovlaštenog tijela.
Dakle poslodavac trudnici nikako ne može dati otkaz za vrijeme trudnoce. Medutim, treba imati na umu da, ako imate ugovor na određeno vrijeme, vaš radni odnos će prestati bez obzira na vaše stanje jer takav ugovor ističe sam po sebi.
S druge strane, trudnica, radnik/ca koji koriste pravo na rodiljni dopust, posvojiteljski dopust ili kojemu ugovor o radu miruje do treće godine života djeteta, mogu otkazati ugovor o radu izvanrednim otkazom, i to najkasnije petnaest dana prije dana kada je radnik/ca dužan vratiti se na rad.
Nakon sto je prošao rodiljni dopust, posvojiteljski dopust ili rad u skracenom radnom vremenu, radnik/ca koji je koristio neko od tih prava ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova

Više www.samohrani.com

Prethodni članakPuno ribe za pametne bebe
Sljedeći članakRecept za majčinstvo