Ženska imena

0
230466
zenska imena

Ako ste u potrazi za pogodnim imenom za svoju buduću kćer, Sretnodijete.Net nudi vam dovoljno velik broj ženskih imena, zajedno sa značenjima.

 • Agata
  grc. agathe dobra, cestita
 • Alemka Alenka Alisa
  tur. alem dragi kamen, izvor
 • Alka
  grc. alke jakost, sila
 • Alma
  lat. alma plodna, hraniteljica
 • Amalija
  njem. izvedenica od Amalberga, Amalberta, amal rad, djelo
 • Ana Anci Ancica Nera Anesa Aneta Nesa Ani Anja Nuša Jana Nana
  lat. Anna grc. Hanna heb. Hanna(h) milost
 • Anamarija
  složenica od Ana i Marija
 • Anastazija Ana Anica Anka Asija Asja Naja Nana Natka Stana Staša Tasa
  grc. Anastasia ona koja je uskrsnula
 • Andela Ana Anci Ancica Anka Anda Andelika Andelina Ðina Nuša Anja Ela Eli Ješa
  grc. angelos glasnik, vjesnik
 • Andrea Andreja Ana Ancica Anka Andina Dea Dejicagrc. andreas koji je hrabar
 • Andrijana Ada Adina Andi Andrina Anja Adriana
  grc andreios hrabar, muževan
 • Antonija Anci Anta Antea Tina Toncica Tonka Nina Ita Tonija
  lat. antonius naziv latinskog plemena
 • Barbara Bara Barica Ina Inka Rina
  grc. tuda, inozemna
 • Beata
  lat. beata blažena, sretna
 • Bela
  mad. skracenica za Belimir, Belislav, u osnovi pridjev bijel-a
 • Biserka
  ar. bisr, busr - biser
 • Božena Božica
  iz korijena Božj-a
 • Branimira Branka Brankica Micika Mika Mikana Mila Milica Milka Mima Mira Mirka Rajna
  imperativ brani, braniti i mir
 • Brigita
  njem. brigitte ona koja je snažna
 • Dagmar Dada Mare Marica
  njem. dagomar slavan dan
 • Dalibora Borka Borna Dada darka Daliborka
  ceš. dalibor koji se (na)daleko bori
 • Danijela Danka Nuša Ela Jela Jelica Lela Nela
  grc. danijel od heb. Dani’el Bog je (moj) sudac
 • Darija
  lat. darius od grc. dareios držeci bogatstvo
 • Darina Darinka Dada Danica Dara Ina Inka
  od imenice dar
 • Divna Ina Inka Vinka
  lat. divina - božanska, božanstvena
 • Donata Dona Donka Natka
  lat. donata - darovana
 • Dora
  grc. doron - dar
 • Doroteja Dora Dorana Dorica Teja
  grc. dorotea ona koja je Božji dar
 • Dragica Draga
  od pridjeva Božji dar
 • Dubravka
  od imenice dubrava
 • Dunja
  grc. kydonia - dunja
 • Ðurda
  grc. georgios - onaj koji obraduje zemlju
 • Edita
  eng. Edith - sretna u ratu
 • Elena Ela Elka Lena
  od Helena
 • Ema
  njem. Emma skracenica od Emengard, Emenhild, irmin velik, sveobuhvatanEna
  izvedenica od Enija
 • Erika prema muškom imenu Erik, njem. Erich slavan vladar
 • Eva Evelin
  lat. Eva od heb. Hawwa(h) - živo bice
 • Gabrijela Ela Jela Lela
  heb. gabri’el - božji covjek
 • Goranka
  od Gorana imenica muškog roda gora, šuma, planina
 • Gordana
  grc. gordianos - gordijski
 • Grozdana
  od imenice grozd
 • Helena
  grc. sjaj, blistavost
 • Hrvojka
  izvedenica od Hrvat
 • Ira
  heb. pozorna, oprezna, budna
 • Irena
  grc. eirene - mir
 • Irma
  njem. skracenica od Irmgard, Irmhild, u osnovi velik, sveobuhvatan
 • Iva
  biljka iva
 • Ivana Ivancica Ivanka Kika Ina Inka Inga Inge Inja Ita Iva Ivica Ivna Nana Vanagrc. Iochannes, heb. Johnan - Bog je milostiv
 • Jadranka
  lat. adrianus, hadrianus adrijski, hadrijski izvedenica od Adria - grad u sjevernoj Italiji
 • Jaga Jagica
  skracenica od Agata
 • Jasmina Ina Jasna Mina Nina
  od perz. yasemin - jasmin
 • Josipa
  heb. Josef - Bog je povecao
 • Karmela
  lat. carmelus, heb. Karmel - naziv brda u Palestini
 • Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
  grc. alkaterina - ona koja je čista
 • Katarina Ina Kata Kate Katica Katija Tija Tijana Katina Tina Nina
  grc. alkaterina - ona koja je čista
 • Kristina
  grc. Christine- Kristova
 • Leda
  grc. Lede - jako lijepa žena
 • Leonida Lea Leona
  grc. leondidas lavlji izgled
 • Lidija
  grc. Lydia - pokrajina u Maloj Aziji
 • Ljiljana
  lat. lilium - ljiljan
 • Ljubica
  imenica ljubica
 • Lovorka Laura Lara Lola
  lat. laurus lovor, vijenac
 • Lucija
  lat. ona koja svijetli
 • Magdalena Alenka Lela Lena Magda Maja Maša Manda
  grc. Magdalene žena iz Magdale, grada u Galileji
 • Maja
  lat. Maia božica prirasta i plodova u rimskoj mitologiji
 • Marija Maja Majda Mara Mare Marena Marica Marta Maša Mica Mina Rija
  grč. koja je kao koplje
 • Marijana Jana Janica Janka Maca Maja Rina
  složenica od Marija i Ana
 • Marina Ina Maja Mara Maša Mika Mina
  lat. morska
 • Marta Maja Mara Marica Maša
  grc. martha gospodarica, gospoda
 • Martina Maja Mara Nina Tina
  lat. prema martinus marsov, marsovski, izvedenica od Mars bog rata
 • Miranda
  lat. divna, cudnovata
 • Mirna
  pridjev mirna
 • Monika
  grc. monake - redovnica
 • Nada
  imenica nada
 • Nadalina Nataša Natalija
  lat. natalina prema natalinus - rodan, koji se odnosi na rodenje
 • Nedjeljka Neda Nela Nena
  od imenice nedjelja
 • Nevena Nela Neli Nena Neva Nevenka
  biljka neven ili izvedenica od glagola ne venuti
 • Nora
  skracenica od Eleonora - norma, pravilo, mjerilo
 • Paula Paulina Pava Pave Pavica Inka Ina
  lat. paullinus malen-a
 • Petra
  grc. petros kamen, hrid
 • Renata
  lat. koja je ponovno rodena
 • Romana
  lat. rimljanka
 • Rosana
  složenica od rosa – ruža i Ana
 • Ruža Ružica
  imenica ruža
 • Sanja
  od korijena sanjati
 • Silvija
  lat. šuma, gora
 • Slavica
  od imenice slava
 • Tereza
  grc. therasia naziv dvaju otoka
 • Tomislava
  od starog imperativa tomi, tomiti – muciti, zlostavljati i imenice slava
 • Valentina
  lat. ona koja je zdrava
 • Valerija Vali Valera Vala Rija
  lat. ona koja je jaka
 • Vedrana
  od korijena vedriti
 • Velimira Mila Milka Mima Mina Mira Mirka Vela Velana Velina Vera Verica
  od pridjeva veli, tj. velik i mir
 • Veronika
  grc./mak. ona koja je nositeljica pobjede
 • Vesna
  staroslavenska božica proljeca
 • Vladimira
  od starog imperativa vladi, vlasti, vladati i mir
 • Zdenka
  od trpnog pridjeva zden, zdeti - činiti, raditi
 • Zdeslava
  prema Zdeslav, praslavenski onaj koji je željan slave, nadobudan
 • Zlata Zlatica Zlatka
  od imenice zlato
Prethodni članakMuška imena
Sljedeći članakKako je tko dobio ime